TEST AUTOMATION to usługa rozwijająca innowacyjny trend w zakresie przeprowadzania specjalistycznych testów telekomunikacyjnych. Dzięki wykorzystaniu dedykowanych urządzeń, aplikacji oraz procedur zarządzania zgodnych z TEST AUTOMATION możliwe staje się znaczne przyspieszenie prac walidacji i weryfikacji urządzeń, aplikacji oraz systemów. Korzystanie z usługi TEST AUTOMATION gwarantuje obniżenie stałych kosztów funkcjonowania i utrzymania specjalistycznych laboratoriów.

TeleMobile Labs realizuje usługę TEST AUTOMATION poprzez :

  • Projektowanie i budowę stanowisk do automatyzacji testów
  • Tworzenie dedykowanego oprogramowania służącego spełnieniu zaawansowanych, spersonalizowanych wymagań
  • Projektowanie i budowę urządzeń pomiarowych dla środowiska testowego
  • Współpracę oraz integrację zewnętrznych narzędzi i aplikacji (m.in. Ascom TEMS, Rohde & Schwarz, Agilent, Veex, NetHawk, DGT itp.)

TeleMobile Labs wdraża rozwiązania TEST AUTOMATION w laboratoriach RF największych firm branży telekomunikacyjnej. Na potrzeby profesjonalnych laboratoriów inżynierowie TML opracowali m.in. system rezerwacji zasobów laboratoryjnych (TML_RMS), przełącznicę mikrofalową RFswitchGEAR. Nowatorska przełącznica umożliwia koncentrację i przełączanie sygnałów radiowych z ponad 80 stacji bazowych wszystkich dostępnych obecnie w Polsce systemów komórkowych. Szczególnie potrzebnym narzędziem do automatyzacji testów i pomiarów RF staje się zaprojektowany przez TML automatyczny, zdalnie sterowany przełącznik i tłumik mikrofalowy RFswitchATT.

System rezerwacji zasobów Laboratoriów (TML_RMS) jest nowoczesnym systemem usprawniającym pracę zarówno prowadzącym jak i podmiotom korzystającym z infrastruktury pomiarowej. Pozwala on na rezerwację każdego z dostępnych urządzeń w wybranej konfiguracji i dogodnym terminie oraz przygotowanie parametrów i konfiguracji urządzeń przez inżynierów TML do obsługi stanowiska testowego. Obsługa stanowiska może odbywać się zarówno bezpośrednio jak i zdalnie.

Rozwiązania stosowane przez TML w ramach usługi TEST AUTOMATION usprawniają przebieg testów, a także zapewniają oszczędność czasu potrzebnego na realizację testów. Należy podkreślić, że wspomniane rozwiązania znacznie ograniczają niezbędne wydatki związane z tworzeniem i utrzymaniem środowiska testowego oraz podnoszą jakość prowadzonych badań.

Copyright © 2024 TeleMobile Sp. z o.o.