TeleMobile Labs posiada szeroki zakres narzędzi oraz bogate doświadczenie w przeprowadzaniu mobilnych testów i pomiarów sieci radiowej, tzw. drive testów. Wyspecjalizowana kadra inżynierów TML nieustannie rozwija narzędzia analityczne do postprocessingu oraz przygotowuje raporty o bieżącym obrazie sieci radiowej.

Zakres prac TeleMobile Labs dot. usług pomiarowych :

  • Drive tests – drive testy – przygotowanie tras i scenariuszy testów oraz wykonanie pomiarów w terenie (outdoor oraz indoor)
  • Troubleshooting and Postprocessing – analiza błędów podczas drive testów oraz analiza po pomiarach
  • Analysis – Analiza pomiarów – dokładna analiza pomiarów (drill down parameters)
  • Reporting – Raporty i rekomendacje zmiany parametrów sieci

Profesjonalne pomiary i analizy radiowe są nieodzownym elementem w procesie budowania oraz utrzymania infrastruktury radiokomunikacyjnej. Pomiary tego typu pozwalają na weryfikację założeń planistycznych (stanowią podstawę do wprowadzania ewentualnych korekt w konfiguracji) oraz umożliwiają optymalizację działania sieci radiowych.

TeleMobile Labs przeprowadza pomiary w terenie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi takich jak TEMS, analizatory widma czy mierniki częstotliwości, które pozwalają na zbieranie precyzyjnych wyników pomiarów i zapis parametrów radiowych w badanym obszarze.

TeleMobile Labs prowadzi również usługi doradcze. Do każdego zestawu pomiarów firma opracowuje szczegółowe raporty i rekomenduje najbardziej optymalne rozwiązania.

Copyright © 2024 TeleMobile Sp. z o.o.