TML_rmsLogo

TML_RMS, czyli TeleMobile Labs Resource Management System, został zaprojektowany jako narzędzie do rezerwacji i zarządzania zasobami laboratoryjnymi. Oprogramowanie pozwala na wybór poszczególnych urządzeń wchodzących w skład laboratorium, rezerwację w czasie oraz definicję i konfigurację testów.

Po wybraniu wymaganych elementów, TML_RMS sprawdza dostępność interesujących nas zasobów/urządzeń w pożądanych terminach i godzinach w kalendarzu rezerwacji. W kolejnym etapie oprogramowanie daje użytkownikom możliwość definiowania parametrów i procedur testów – tak, aby środowisko testowe mogło być na czas zestawione i skonfigurowane.

TML_RMS umożliwia konfigurację:

  • Liczby i rodzajów obsługiwanych laboratoriów
  • Godzin pracy laboratorium oraz dostępności urządzeń do testów
  • Liczby i rodzaju użytkowników laboratorium
  • Indywidualnego stylu interfejsu (White Label)
  • Dodatkowych opcji w zależności od zapotrzebowania

Specyfikacja techniczna:

  • Możliwość instalacji na dedykowanych serwerach VPS
  • Obsługa protokołu SSH
  • Dedykowane adresy URL
  • Wysokiej jakości język skryptowy: PHP

TML_RMS jest oprogramowaniem zaprojektowanym wykonanym, wdrożonym i utrzymywanym przez inżynierów TeleMobile Labs jako usługa typu SaaS (Software as a Service) .

» POBIERZ BROSZURĘ (PDF)

Copyright © 2024 TeleMobile Sp. z o.o.