Regulacje WEEE i RoHS.logo Rohd

TeleMobile Labs może się poszczycić pełną zgodnością z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical And Electronic Equipment) i pełną zgodnością ze wszystkimi dyrektywami RoHS dotyczącymi utylizacji substancji niebezpiecznych.

 TeleMobile Labs jest stałym dostawcą NSN i T-Mobile.

Pisali o nas:
Copyright © 2024 TeleMobile Sp. z o.o.